O. Olaf Kazimierz  Bochnak OFM

Gwardian klasztoru w Martin Coronado
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie


ur. 11.02.1970 w Nowym Targu, woj. małopolskie. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych 06.09.1992. Święcenia kapłańskie przyjął 5.06.1999. Obecnie w Maciaszkowie pełni funkcję gwardiana i ekonoma. Z ramienia Episkopatu Polski pełni funkcję Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie od 2022 roku. Kapelan szpitala i domu spokojnej starości.
Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej.
W Argentynie od 2005 roku.

O. Jerzy Jacek Twaróg       
OFM

Wikary klasztoru, duszpasterz

  • ur. 11.09.1967 w Nowym Targu, woj. małopolskie. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 08.09.1986. Święcenia kapłańskie przyjął 12.06.1993. W Maciaszkowie pełni funkcję wikarego klasztoru.Kapelan cmentarza i szpitala. 
  • W Argentynie od 1996 roku

O. Herkulan Antoni Wróbel OFM

Jubilat, duszpasterz


ur. 08.03.1934 w Wierzchowiskach, woj. Śląskie. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 30.08.1951.Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Kardynała Karola Wojtyły dnia 20.06.1960. W klasztorze pełni funkcję duszpasterza (jubilat)
W Argentynie od 1966 roku.

O. Seweryn Leszek Matyasik OFM

duszpasterz


ur 21.07. 1973 w Rabce, woj. małopolskie. Do zakonu wstąpił 06. 09.1992. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca w 1999 roku. W Maciaszkowie pełni funkcję duszpasterza.Kapelan szpitala i cmentarza.
W Argentynie od 2001 roku.

Współbracia pracujący w Misiones

O. Sylwan Jędryka OFM

ur. 31.10.1967 w Koniecpolu, woj. śląskie. Do Zakonu wstąpił 08.09.1986. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 12.06.1993 roku.

Gwardian w klasztorze Puerto Libertad i proboszcz w parafii Sagrado Corazon de Jesus.

W Argentynie od 1998 roku.

O. Florencjusz Grabarczyk OFM

ur. 02.10.1974 w Łączycy, woj. Łódzkie. Do Zakonu wstąpił 16.09.2001 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 19.06.2008

W klasztorze i parafii pełni funkcję wikarego.

W Argentynie od 2011 roku.

O. Beniamin Synycja OFM

ur. 13.03.1990 w Kamieńcu Podolskim. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 21.09.2008. Święcenia przyjął dnia 18.06.2016 roku.

W Argentynie od 2018 roku.
o. Wenanty Kamiński OFM

O. Wenanty Kamiński OFM

Ur. 20 grudnia 1984 roku w Żywcu. Pochodzi z Krzyżowej woj. śląskie, diec. bielsko – żywiecka. Do zakonu wstąpił 16 września 2008 roku. Święcenia kapłańskie: 20 czerwca 2015 roku.
W Argentynie pracuje do 1.03. 2022 roku