Parafia 
Klasztor 
Polski Ośrodek Katolicki OO. Bernardynów w Martin Coronado jest niewątpliwie największym i prężnie działającym Polskim Ośrodkiem w Argentynie. To wielka zasługa poprzednich polskich kapłanów w nim pracujących oraz gromadzącej się tam Polonii. Dziś pięciu polskich franciszkanów – dwóch z nich już ponad 50 lat - pracuje i prowadzi to polskie centrum duszpasterskie, kulturalne i społeczne.
Jak tu przybyliśmy
Po II wojnie światowej osiedliło się w Argentynie ponad 13 tysięcy Polaków.
Pierwsza emigracja polska od 1897 roku, to przede wszystkim robotnicy i rolnicy. Dopiero po II wojnie światowej wraz z przyjazdem przeważnie osób wojskowych i cywili zmienił się profil emigracji polskiej.
Kim jesteśmy
Bernardynami. Bernardyni - Zwyczajowa nazwa Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Źródłem tej nazwy zwyczajowej jest wezwanie pierwszego klasztoru: św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie.
Zobacz nas
Galeria zdjęć naszej kaplicy, klasztoru. 

Nasz Ośrodek

pracujemy z Polonią i dla Polonii na wielu płaszczyznach
Learn more about our process behind the scene.

Nasz ośrodek

Muzeum Wojska Polskiego im. Por. Dra Antoniego Sołowieja w Polskim Ośrodku Katolickim OO. Bernardynów.
Swoją posługę w Ameryce Południowej siostry albertynki rozpoczęły w 1982 r. Początkowo objęły opieką polskich kombatantów II wojny światowej w Argentynie.
Trwałym i wiecznym Pomnikiem Tysiąclecia Chrztu Polski (996 - 1966) w Argentynie jest właśnie Polska Szkoła Sobotnia im. Tysiąclecia Chrztu Polski w Martin Coronado.
Związek Harcerstwa Polskiego w Argentynie istnieje od 1935 roku...
 Koło Przyjaciół Harcerzy jest dziś prężną organizacją przy Polskim Ośrodku OO. Franciszkanów w Martin Coronado.

kontakt

PP. Franciscanos
Calle Juan Pablo II 2360
1682 MARTIN CORONADO
Pcia. Buenos Aires
ARGENTYNA

Tel/fax: +54 11 48 420589