Muzeum Wojska Polskiego

Im. Por. Dra Antoniego Sołowieja
w Martin Coronado

Muzeum Wojska Polskiego im. Por. Dra Antoniego Sołowieja w Polskim Ośrodku Katolickim OO. Bernardynów znajduje się w Budynku Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tysiąclecia Chrztu Poski w Martin Coronado (1° P).
Zostało uroczyście otwarte i poświęcone przez Kardynała Władysława Rubina dnia 13 października 1968 r. podczas jego pobytu w Martin Coronado. Inicjatorem zachowania pamiątek wojskowych był Dr Antoni Sołowiej, syn ziemi wileńskiej, żołnierz II Korpusu Wojska Polskiego.
Ściany sal muzuem pokryte są mapami o tematyce wojennej (donacja Konsula Honorowego RP Pana Enrique Koprowskiego z Comodoro Rivadavia). W oszklonych i oświetlonych gablotach znajdują się odznaczenia wojskowe oraz mundury polskich weteranów. Byli żołnierze polscy przekazali do Muzeum uratowane przedmioty osobistego użytku z obozów w Rosji i w Niemczech, takie jak: łyżki, garnuszki, szklanki i inne.
W Muzeum znajdują się obrazy o tematyce wojennej malowane podczas pobytu II Korpusu w Persji. Malował je Pan Jan Gilowski na płótnach z namiotów żołnierskich. Cennym zabytkiem jest obraz MB Częstochowskiej – Królowej Polski.
Po uzupełnieniu zbiorów po raz drugi nastąpiło otwarcie Muzeum dnia 4 grudnia 1984 r. przez O. mgr Daniela Ziółkowskiego z Krakowa. Wówczas zmieniono nazwę na „Muzeum Wojska Polskiego im. Por. Dra Antoniego Sołowieja”.
Muzeum Wojska Polskiego zostało odremontowane i powiększone (VI – X. 2017 roku). Obecne muzeum posiada cztery pomieszczenia. Całkowita renowacja została wykonana dzięki pomocy finansowej otrzymanej od Senatu RP za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie.
Dnia 11 listopada 2017 roku – przed uroczystym III otwarciem – wizytę w Muzeum Wojska Polskiego w Martin Coronado złożył Podsekretarz stanu ds. polityki amerykańskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Polsce Pan Marek Magierowski wraz z Ambasadorem RP w Argentynie Panem Markiem Pernalem.
Uroczystego otwarcia i poświęcenia odrestaurowanego Muzeum Wojska Polskiego dokonał Prowincjał OO. Bernardynów O. Teofil Czarniak dnia 3 grudnia 2017 roku.

Martin Coronado, 3 grudnia 2017 roku

03.12. 2017
Msza Święta pod przewodnictwem naszego wsółbrata ministra prowincjalnego brata Teofila Czarniaka wraz z fr. Marcelim Gęślą.Po Mszy zostało poświęcone i
uroczyście otwarte Muzeum Wojska Polskiego. Następnie braliśmy udział w zakończeniu roku szkolnego w polskiej szkole, akademi i wspólnym posiłku z okazji 60 lecia naszego ośrodka.

Relacja multimedialna na youtube

FORMULARZ

Odwiedzający muzeum