• Home
  • Blog
  • https://www.youtube.com/watch?v=fGGy9RYIz_I

Archives of #https://www.youtube.com/watch?v=fGGy9RYIz_I

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires – Argentyna) 21.11.2020

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires – Argentyna)  Dnia 21 listopada 2020 w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla, z upoważnienia Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, którego Prezesem jest Pan Generał Stanisław Władysław Śliwa, został powołany Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires – Argentyna) z siedzibą w Polskim Ośrodku Katolickim OO. Franciszkanów […]