Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires – Argentyna) 21.11.2020

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires – Argentyna)

 Dnia 21 listopada 2020 w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla, z upoważnienia Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, którego Prezesem jest Pan Generał Stanisław Władysław Śliwa, został powołany Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires – Argentyna) z siedzibą w Polskim Ośrodku Katolickim OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Martin Coronado (Buenos Aires – Argentyna).

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną, którą przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Argentynie JE Arcybiskup Mirosław Adamczyk wraz z polskimi kapłanami. We Mszy św. wzięli udział : JE Ambasador RP w Argentynie Pani Aleksandra Piątkowska z Małżonkiem, Pan Gen. Bryg. Alejandro Szejner z Małżonką, Pan Ryszard Konopka – Prezes  Związku Polaków w Argentynie, Ks. Krzysztof Domański z Buenos Aires, OO. Franciszkanie (Bernardyni) z Maciaszkowa oraz Siostry Albertynki z Martin Coronado.

Przed błogosłąwieństwem O. Jerzy Twaróg – Sekretarz Związku Piłsudczyków w Buenos Aires – Argentynie, odczytał Akt Powołania Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires – Argentyna). Sekretarz Związku Piłsudczyków Oddział w Buenos Aires O. Jerzy Jacek Twaróg na osobistą prośbę Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Pana Generała Stanisława Śliwy przedstawiał osoby do udekorowania Medalami 100 – lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”, jakie zostały przyznane przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Ten Medal jest przyznawany wybitnym osobom   i instytucjom za krzewienie pamięci o bitwie jako o jednej z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata i o przyczynieniu się Naczelnego Wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego do tego zwycięstwa. Aktu wręczenia Medali dokonał JE Arcybiskup Mirosław Adamczyk – Nuncjusz Apostolski w Argentynie.

O. Jerzy Twaróg – sekretarz Oddziału zw. Uchwałą Zarządu Krajoiwego Związku Piłsudczyków odcztał AKT POWOŁANIA ODDZIAŁU ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W BUENOS AIRES. Na Prezesa Oddziału powołuję Generała Brygady ALEJANDRO SZEJNER. Akt Powołania podpisał Prezes Zarządu Krajowego Piłsudczyków RP Generał Związku Stanisław Władysław Śliwa.

Sekretarz Oddziału w Buenos Aires O. Jerzy Twaróg odczytał AKT POWOŁANIA  kpt. Zw. O. OLAFA BOCHNAKA NA KAPELANA ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP ODDZIAŁ BUENOS AIRES W ARGENTYNIE.

Akt Powołania podpisał Prezes Zarządu Krajowego Piłsudczyków RP Generał Związku Stanisław Władysław Śliwa oraz Naczelny Kapelan Zwiążku Piłsudczyków RP Generał Dywizji Związku Ks. Inf. Dr Edmund  Skalski.

Rektor PMK Odczytał również Dokument: „Akt Mianowania” (post mortem) dla Pana Rajmunda Szejnera na stopień PORUCZNIKA Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Akt Mianowania Porucznika Szejnera był odpowiedzią na wniosek i prośbę Pana Generała dyw. pilot dr Mieczysława Walentynowicza i Kapelana Związku Piłsudczyków (oddział w Argentynie) O. Kpt. Olafa Bochnaka – za swoją wielką patriotyczną działalność i oddanie dla służby Umiłowanej Ojczyzny. Dokument przekazał Nuncjusz Apostolski na ręce syna, Pana Gen. bryg. Aleksandra Szejnera.

 Związku Piłsudczyków

Rzeczypospolitej Polskiej

(Oddział w Buenos Aires – Argentyna)

 Siedziba : Polski Ośrodek Katolicki OO. Franciszkanów (Bernardynów)

Calle Juan Pablo II 2360

1682 Martin Coronado (Prow. Buenos Aires)

                     Telfax: +541148420589

Email: jurek@fibertel.com.ar

www.maciaszkowo.bernardyni.pl

Argentyna  

Prezes Oddziału Zw. : Gen. bryg. Alejandro Szejner

Wiceprezes Oddziału Zw. : Teresa Uzarowicz – Bąk

Sekretarz Oddziału Zw.  : O. Jerzy Jacek Twaróg

Kapelan Oddziału Zw. : Kpt.. Zw.  O. Olaf Kazimierz Bochnak

********************************

Członkowie Oddziału Zw. :

                                            Kpt. Pil. Marek Jan Czerwiński

Maria Teresa Zeman

Jerzy Bąk

Ryszard Jeleń

Kazimierz Sawicki

O.  Seweryn Leszek Matyasik

O. Sylwan Jerzy Jędryka

Paweł Uzarowicz

 WRĘCZENIE MEDALI

100 – lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”

 Medale otrzymali:

JE Pani Aleksandra Piątkowska – Ambasador RP w Argentynie

Pan Ryszard Konopka – Prezes Związku Polaków w Argentynie

Pan Gen. bryg. Alejandro Szejner – Prezes Związku Piłsudczyków

Kpt. Olaf Bochnak – Kapelan Związku Piłsudczyków

Herkulan Wróbel

Seweryn Matyasik

Ks. Krzysztof Domański

Siostry Albertynki z Martin Coronado

Siostry Zmartwychwstanki z Buenos Aires

 

W Prowincji Misiones Medale otrzymają:

Pan Filip Jeleń (Kolonia Wanda)

Pan Ryszard Jeleń (Kolonia Wanda)

Pan Kazimierz Sawicki (Kolonia Wanda)

Sylwan Jędryka (Puerto Libertad)

Florencjusz Grabarczyk (Puerto Libertad)

[/btx_imageZaraz po błogosawieństwe Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej,  Pan Generał Stanisław Władysław Śliwa oraz Sekretarz Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Pan Płk. Zw. Zbigniew Borkowski, połączuli się (on line: audio – video) aby pozdrowić obecnych uczestników na Uroczyściości. Zaraz po zakończonych Uroczystościach w Kościele w salonie szkolnym obecni na Uroczystości spożyli wspólnie razem obiad. Po posiłku zwiedzili Muzeum Wojska Polskiego w Maciaszkowie. Przed powrotem do Nuncjatury, Ks. Arcybiskup Mirosław poświęcił nowo wyremontowany plac w ogrodzie klasztornym w Maciaszkowie.

Dnia 30 listopada Kapelan Oddziału Zw. w Buenos Aires : Kpt. Zw.  O. Olaf Kazimierz Bochnak przekazał Siostrom Zmartwychwstankom  na ręce Siostry Delegatki Mari Lucyny Okuń, Medal 100 – lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą” jaki przekazał  Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Pan Generał Stanisława Śliwa.