ODZNACZENIE PAŃSTWOWE DLA POLAKÓW I INSTYTUCJI POLONIJNYCH W ARGENTYNIE W AMBASADZIE RP W BUENOS AIRES. Wizyta Sekretarza Stanu Pana Ministra Jana Dziedziczaka – Pełnomocnika Rządu RP ds. Polonii oraz Polaków za granicą (5.XII.2022)

ODZNACZENIE PAŃSTWOWE POLAKÓW W AMBASADZIE RP W BUENOS AIRES. Wizyta Sekretarza Stanu Pana Ministra Jana Dziedziczaka –  Pełnomocnika Rządu RP ds. Polonii oraz Polaków za granicą (5.XII.2022) 

Dnia 5 grudnia br. w Ambasadzie RP w Buenos Aires odbyła się Uroczystość wręczenia odznaczeń i medali dla Polaków i Instytucji Polonijnych w Argentynie. Wieczór polonijny w placówce dyplomatycznej poprowadziła Pani Agnieszka Rymsza Radca i Kierownik Wydziału ekonomiczno – politycznego Ambasady RP w Argentynie. Spośród wielu instytucji polonijnych w Argentynie „MEDALEM 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” zostały uhonorowane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego: Polska Misja Katolicka w Martin Coronado i Kościół Polski w Buenos Aires. Medale wręczył Sekretarz Stanu Pan Minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu RP ds. Polonii oraz Polaków za granicą. W imieniu Polskiej Misji Katolickiej Medal i Dyplom odebrał Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie O. Olaf Kazimierz Bochnak, natomiast Ks. Krzysztof Domański w imieniu Kościoła Polskiego w Buenos Aires. Duszpasterzom Polskiej Misji Katolickiej w Martin Coronado towarzyszyli zaproszeni przez nich Honorowi Goście: Jego  Ekscelencja Ks. Arcybiskup  Mirosław Adamczyk – Nuncjusz Apostolski w Argentynie, Pan Generał Aleksander Szejner – Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział w Argentynie, Pani Eduviges  Bedechaj Gachenska, Pani Laura Susana Elisii oraz Pan Jan Paweł Uzarowicz – Kierownik Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tysiąclecia Chrztu Polski w Maciaszkowie. Duszpasterze polscy z Martin Coronado, na czele z Rektorem PMK O. Olafem Bochnakiem dziękują Ambasadzie RP na ręce Pani Aleksandry Piątkowskiej – Ambasador RP w Argentynie, za przedstawienie Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie do Honorowego Odznaczenia Medalem przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Niech słowa widniejące na odwrocie Honorowego Medalu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości: „To, co zdołały pokolenia tamte, dlaczego byście temu nie mogli podołać i Wy?” –  będą zachetą do dalszej służby i pracy duszpasterskiej wśród Rodaków mieszkających w Ojczyźnie Papieża Franciszka – Argentynie. Szczęść Boże na dalsze lata!