155° ROCZNICA URODZIN MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (5.XII.2022)

155° ROCZNICA URODZIN MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (5.XII.2022)

Dnia 5 grudnia br. przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP – Oddział w Buenos Aires: Prezes ZW Gen. Aleksander Szejner, Kapelan ZW. O. Mjr. Olaf Kazimierz Bochnak i Sekretarz ZW O. Kpt. Jerzy Jacek Twaróg oddali Hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przed jego pomnikiem w San Martin (Buenos Aires) z okazji 155° Rocznicy jego urodzin (1867). Po uroczystym złożeniu kwiatów przez Prezesa i Kapelana ZW pod pomnikiem Marszałka, w upalne południe (+36 st.) okolicznościowe słowa odczytał Sekretarz ZW O. Kpt. Jerzy Jacek Twaróg, przesyłając pozdrowienie ze stolicy Argentyny – Buenos Aires – rodzinnego miasta Papieża Franciszka dla Całej Rodziny Piłsudczyków w Ojczyźnie i po za jej granicami. Słowa Sekretarza ZW: 155 lat temu, 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Litwie, na świat przyszedł późniejszy współtwórca niepodległej Polski i jej pierwszy Marszałek Józef Piłsudski. Odwołując się do Słowackiego, uważał, że bez marzeń niemożliwe jest realizowanie wielkich celów. Takim marzeniem było doprowadzenie do Niepodległości Polski. Piłsudski najpiękniej zdefiniował, czym jest polskość. On mówił, że polskość to jest umiłowanie wolności i niepodległości. One były dla Piłsudskiego nadrzędnymi wartościami. Piłsudski wychował nas w miłości do wolności. Polska to wolność! Tak Polskę rozumiał Józef Piłsudski – jako kraj ludzi wolnych, niepodległych, suwerennych. W tym sensie traktował Polskę jako antytezę Rosji, którą uważał za dom niewoli i zniewolonych niewolą umysłów. Oddajemy dziś hołd człowiekowi bez którego nie bylibyśmy wolni. Józef Piłsudski swoim życiem czynił wszystko, co mogło przybliżyć Polskę do odzyskania niepodległości.