REMONT KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW (BERNARDYNÓW) W MARTIN CORONADO – BUENOS AIRES – ARGENTYNA

Remont Klasztoru OO. Franciszkanów (Bernardynów) – Argentyna
Wspólnota klasztoru OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Martin Coronado (Buenos Aires – Argentyna) składa serdeczne podziękowania dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za pomoc w realizacji projektu: „Remont Klasztoru OO. Franciszkanów – Argentyna”. Koszt wykonanego remontu został prawie w całości pokryty przez Senat RP za pośredenictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i częściowo z własnych środków Klasztoru OO. Franciszkanów w Martin Coronado.

W dniach od 10 października 2019 do 15 grudnia 2019 roku zostały wykonane prace remontowe w klasztorze OO. Franciszkanów w Martin Coronado (Buenos Aires –Argentyna).

Zostało wykonane:

  1. Remont elewacji (drobne prace naprawcze) oraz malowanie elewacji – Klasztoru i Kościoła OO. Franciszkanów (z zewnątrz).
  2. Malowanie Klasztoru (wewnątrz)
  3. Wymian trzech bram garażowych

Klasztor OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Martin Coronado istnieje od 1957 roku. Zawdzięczamy to miejsce naszym współbraciom O. Justynianowi Maciaszkowi, O. Andrzejowi Smoleniowi oraz Polakom mieszkającym w Argentynie. W Polskim Ośrodku Katolickim w Martin Coronado, zwanym przez wszystkich Polaków „Maciaszkowo” – od imienia Fundatora O. Justyniana Maciaszka znajduje się Klasztor OO. Bernardynów i Kościół Matki Boskiej Królowej Polski, gdzie w każdą niedzielę odprawiane są Msze św. w języku polskim oraz po hiszpańsku dla naszych argentyńskich sąsiadów. W Ośrodku znajduje się Polska Szkoła Sobotnia im. Tysiąclecia Chrztu Polski, która funkcjonuje nieprzerwanie od 1962 roku. W szkole dzieci pochodzenia polskiego uczą się j. polskiego, geografii, religii, śpiewu i polskich tradycji. Ojcowie uczą religii. W Polskim Ośrodku w Martin Coronado znajduje się również Muzeum Wojska Polskiego im. Por. Dra Antoniego Sołowieja z cennymi eksponatami i pamiątkami. Polski Ośrodek Katolicki OO. Bernardynów w Martin Coronado jest niewątpliwie największym i prężnie działającym Polskim Ośrodkiem w Argentynie. Od wielu lat budynek – klasztor i kościół nie były malowane. Wyżej wymienione prace remontowe nadały nowy blask polskiej misji.

OO. Franciszkanie (Bernardyni) – stróżowie Polskiego Ośrodka Katolickiego w Martin Coronado wraz z Rodakami w Argentynie, składają podziękowanie dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za pomoc w realizacji  Projeku – Remont Klasztoru OO. Franciszkanów.

O. Jerzy Jacek Twaróg                                     O. Olaf Kazimierz Bochnak

Rektor PMK w Argentynie                                                    Przełożony

Buenos Aires 28 luty 2020