GENERAŁOWIE WOJSKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W MACIASZKOWIE (ARGENTYNA) NIEDZIELA 16 LUTEGO 2020

 

GENERAŁOWIE WOJSKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W MACIASZKOWIE (ARGENTYNA)

NIEDZIELA 16 LUTEGO 2020

 Dnia 15 lutego br. do Argentyny przylecieli z Polski: Pan Generał Stanisław Śliwa – Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Małżonką Cecylią oraz Pan Generał Dywizji, Pilot, Dra Mieczysław Walentynowicz. Miejscem pobytu naszych Zacnych Gości z Ojczyzny było Maciaszkowo. W niedzielę 16 lutego odbyły się Centralne Uroczystości w Martin Coronado (Buenos Aires – Argentyna).

PROGRAM UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNEJ

POLSKI OŚRODEK KATOLICKI OO. FRANCISZKANÓW

W MARTIN CORONADO

16 LUTY 2020

 

Godz. 11.00 – Uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem O. Olafa

Bochnaka – przełożonego i polskich kapłanów.

Powitanie (po pozdrowieniu) – O. Rektor PMK

 

SŁOWO  POWITANIA

Panią Aleksandrę Piątkowską – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie

wraz z Małżonkiem

Pana Generała Stanisława Śliwę – Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków

Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Małżonką Cecylią.

Pana Generała Dywizji, Pilota, Dra Mieczysława Walentynowicza

Pana Pułkownika Krzysztofa Rojka – Attaché Obrony Rzeczypospolitej Polskiej: Wojskowy, Morski i Lotniczny z Brazyli wraz z Małżonką

Al Padre Guillermo Conti – Capellán del Colegio Militar de Palomar

Panią Zofię Makovnik – siostrę O. Olafa

Wspólbraci Kapłanów: domowników oraz przybyłych z Prowincji Misiones i z Niemiec

oraz Polskie Siostry Zakonne

Polskich Weteranów II wojny światowej oraz polskich weteranów wojny na argentyńskich Malwinach

Pana Ryszarda Konopkę – Prezesa Związku Polaków w Argentynie

Wszystkich Rodaków, którzy dziś zostaną odznaczeni przez Panów Generałów z Polski

Nauczycieli i uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tysiąclecia Chrztu Polski w Maciaszkowie

Związek Harcerstwa Polskiego w Argentynie: Harcerki, Harcerzy, zuchów i skrzatów oraz Członków Koła Przyjaciół Harcerstwa w Maciaszkowie.

Oraz wszystkich gości – naszych Rodaków oraz Argentyńczyków, przybyłych dziś do naszego Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Franciszkanów w Maciaszkowie.

 Kazanie okolicznościowe  – O. Rektor PMK

Przed błogosławieństwem – Przekazanie Ryngrafu Matki Boskiej Ostrobramskiej dla Kościoła MB Królowej Polski w Maciaszkowie przez Pana Generała Stanisława Śliwę – Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Godz. 12.20 – Rozpoczęcie Uroczystości Patriotycznej w ogrodzie w Maciaszkowie

Odśpiewanie Hymnów Narodowych: Argentyński i Polski

Wystąpienie Pana Generała Stanisława Śliwy – Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczyste przekazanie Awansów Wojskowych

(Podziękowanie – Pułkownika Władysława Dąbrowskiego

SŁOWO  PODZIĘKOWANIA

PŁK. WŁADYSŁAWA  DĄBROWSKIEGO

       Szanowna Pani Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie

Panowie Generałowie, Panie Pułkowniku

Czcigodni  Kapłani, Wielebne Siostry zakonne

Panie i  Panowie

 Pragnę podziękować Prezesowi Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Panu Generałowi Stanisławowi Śliwa oraz Panu Generałowi Mieczysławowi Walentynowiczowi za Akt Mianowania mnie na stopień Pułkownika – jaki dziś otrzymałem z Waszych rąk. Osobiście – dziękuję za docenienie mojej miłości i ofiary dla naszej Ojczyzny – Ukochanej Polski w czasie II Wojny światowej. Polska w moim sercu od zawsze zajmowała i zajmuje bardzo ważne miejsce. Jest to niewątpliwie gest i wyraz  wdzięczności i uznania naszych dzisiejszych Polskich Dowódców Wojska Polskiego dla mnie – polskiego weterana mieszkającego na argentyńskiej ziemi, który czynnie brał udział w  tej okrutnej i niezapomnianej po dziś dzień drugiej wojnie światowej. Ze wzruszeniem przyjmuję nominację na Pułkownika.  Pragnę podziękować mojej Rodzinie, Kochanym Siostrom Zakonnym – Albertynkom, na ręce Siostry Prowincjalnej Moniki – za Miłość i opiekę nade mną przez wiele ostatnich lat – po dzień dzisiejszy. Dziękuję Ojcom Franciszkanom z Maciaszkowa za codzienną duchową opiekę nade mną.  Dziękuję wszystkim: za przybycie i za obecność na dzisiejszej uroczystości.  A do dzisiejszego pokolenia – szczególnie młodych – powiem tylko 3  – trzy słowa: NIGDY WIĘCEJ WOJNY !!!!!

Uroczyste wręczenie Złotych Krzyży Honorowych Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej

Uroczyste wręczenie Srebrnych Krzyży Honorowych Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej

Wręczenie pamiątkowych Ryngrafów Matki Boskiej Ostrobramskiej

Uroczyste wręczenie Medali Św. Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin Papieża Polaka

MACIASZKOWO 16 LUTY 2020

AWANSE WOJSKOWE

Związku Piłsudczyków RP

 MJR  WŁADYSŁAW DĄBROWSKI – NA STOPIEŃ PUŁKOWNIKA – Weteran II Wojny Światowej – Przeszedł cały szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa Walczył m.in. w bitwach o Monte Cassino, Anconę i Bolonię. W tym roku kończy 100 lat.

St. szer. O. Olaf Kazimierz Bochnak – NA STOPIEŃ KAPITANA – Przed wstąpieniem do Zakonu OO. Bernardynów pełnił służbę        wojskową w Nadwiślańskiej Jednostce Ochrono – Obronnej i Reprezentacyjnej  Wojska Polskiego. Od 2005 roku pracuje w duszpasterstwie polonijnym                        w Argentynie, gdzie od 2014 roku jest Przełożonym Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Maciaszkowie.

 Pośmiertnie:

 Szer. Br. Jerzy Józef Łakomiak – NA STOPIEŃ KAPITANA. Po wojnie w 1945 r. został powołany do służby wojskowej.  Służył       w PIERWSZYM PUŁKU UŁANÓW W LATACH 1945 – 47. Przyjechał do Argentyny w 1966 roku. Braciszek zmarł 31 stycznia 2018 roku w wieku 94 lat. W Maciaszkowie pracował 52 lata.

 Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP

Ekscelencja Pani Aleksandra Piątkowska –   Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej   w Republice Argentyńskiej, Wschodniej Republice Urugwaju i Republice Paragwaju. Od 27 czerwca 2019  kieruje placówką dyplomatyczną w Buenos Aires.

 Prof. Dr Herkulan Antoni Wróbel – misjonarz w Argentynie od 1966. Były rektor polskiej misji katolickiej w Argentynie. W 1960 roku wyświęcony na kapłana w Zakonie OO. Bernardynów prze Biskupa Krakowskiego Karola Wojtyłę – dziś św. Jana Pawła II. W czerwcu br. obchodził będzie 60 lat kapłaństwa.

 

  1. Jerzy Jacek Twaróg – W Polskim Ośrodku Katolickim w Martin Coronado pracuje 24 lata – Od 2007 roku pełni funkcję rektora polskiej misji katolickiej w Argentynie.

 

  1. Sylwan Jerzy Jędryka – Proboszcz z Puerto Libertad (Misiones) – Duszpasterz wśród Polaków w Wandzie. W Argentynie pracuje 22 lata

 

  1. Eufemia Zofia Tylecka – misjonarka w Argentynie od 25 lat – pracuje w Polskim Domu Spokojnej Starości im. św. Jana Pawła II jako pielęgniarka od 1995 roku.

 

  1. Maria Lucyna Okuń – misjonarka w Argentynie od marca1994 roku – Dziś jest Matką Delegatką Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Argentynie. Polskie Siostry tego Zgromadzenia pracują w Argentynie od 1961 roku.

 

Generał Alejandro Gustavo Szejner – Director General de Personal y Bienestar de la Fuerza Aérea Argentina.

Luis RaczkowskiOficer Marynarki Wojennej: weteran wojny na Malwinach w roku 1982. Były Prezes Klubu Polskiego im. Króla Jana III Sobieskiego w Azara (Misiones).   

 Kap. Pil. Marek Jan Czerwiński – weteran wojny na Malwinach w 1982

 Suboficial Mayor Tadeusz Nowak: Starszy Podoficer – weteran wojny na Malwinach w 1982  

 Franciszek Ślusarz – Prezes Polskich Kombatantów w Argentynie

 Teresa Uzarowicz Bąk – Kierownik Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tysiąclecia Chrztu Polski w Martin Coronado

Małgorzata Cieślińska Bąk – Członek Koła Przyjaciół Harcerzy w Martin Coronado

Joanna Sempolińska – Nauczycielka Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tysiąclecia Chrztu Polski w Maciaszkowie – była Kierowniczka Szkoły. Jest Instruktorem ZHP w Argentynie.

Pośmiertnie:

 Piotr Józef Kotyła – Bernardyn: misjonarz w Argentynie od 1974. Zmarł 10 października 2019 roku w Maciaszkowie – miał 86 lat.

Jan StachnikOd 1992 roku Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie, Wiloletni Przezes Związku Polaków w Argentynie – UPRA (od 2009). Zmarł 27 kwietnia 2019 roku

Michał Woiński Długoletni Działacz Polonijny w Argentynie, były Prezes (KPH) Koła Przyjaciół Harcerstwa w Maciaszkowie. Zmarł tragicznie dnia 20 lutego 2019.

 Andrzej Jezierski – Przez wiele lat promował Kulturę Polską w Radio Argentyńskim – w sposób szczególny – muzykę poważną.  Zmarł dnia     23 lutego 2019

 Srebrny Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP

  1. Monika Chodowiec – Matka Prowincjalna Sióstr Albertynek, które od 1982 roku prowadzą Polski Dom Spokojnej Starości im. św. Jana Pawła II w Martin Coronado.
  1. S. Joanna Krystyna Dąbrowska – Przełożona Polskiego Domu Spokojnej Starości im. św. Jana Pawła II w Martin Coronado

Ryszard Konopka – Prezes Związku Polaków w Argentynie

Krystyna Wardyga de Ferrari – Prezes Polskiego Klubu „Ognisko Polskie” w Buenos Aires.

Andrzej Wojno – Harcmistrz i Przewodniczący Zarządu Okręgu ZHP      w Argentynie

Marcelo Casado – Prezes  Koła Przyjaciół Harcerzy w Martin Coronado

Ana Pawelek – była Prezes Klubu Polskiego w Lavallol

Alfredo Bilyk  – Przez wiele lat promuje Kulturę Polską w Radio Argentyńskim

Maria Teresa Zeman – „Głos Polski – La Voz de Polonia”- Gazeta Polska w Argentynie. Jest Członkiem  Zarządu Związku Polaków i Polskiej Macierzy Szkolnej w Argentynie

Godz. 13.30 – Agape – poczęstunek

ODZNACZENIA W MIEŚCIE WANDA (MISIONES)

miały miejsce w  środę 19 lutego 2020 w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Wandzie

 Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP

  1. Sylwan Jędryka Proboszcz z Puerto Libertad (Misiones) – Duszpasterz wśród Polaków w Wandzie. W Argentynie pracuje 22 lata

Maria Jejer

Ryszard Jeleń

 Srebrny Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP

 Kazimierz Sawicki – Dyrektor Muzeum Polskiego w Wandzie /Misiones/

Felipe Jeleń – Burmistrz Miasta Wanda

RYNGRAF MATKI BOSKIEJ OSTROBRAMSKIEJ

 Ryszard Jeleń

Kazimierz Sawicki

 MEDAL ŚW. JANA PWŁA II

 Wice Prezes Związku Polaków w Wandzie

Marta Sawa – Wce Prezes Związku Polaków w Wandzie

Na zakończenie homili w Maciaszkowie, Rektor PMK  O. Jerzy Jacek Twaróg powiedział: „ Pragnę w imieniu wszystkich, którzy dziś będą nominowani do wyższych stopni wojskowych  i w imieniu wszystkich odznaczonych, zarówno nas żywych jak i Post Mortem, podziękować Prezesowi Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Panu Generałowi Stanisławowi Śliwa oraz Panu Generałowi Mieczysławowi Walentynowiczowi jakie otrzymamy z Waszych rąk.  Polska w naszych sercach od zawsze zajmowała i zajmuje bardzo ważne miejsce. Jest to niewątpliwie gest i wyraz  wdzięczności i uznania naszych dzisiejszych Polskich Dowódców Wojska Polskiego dla Rodaków mieszkających na argentyńskiej ziemi. Dziękuję wszystkim: za przybycie i za obecność na dzisiejszej uroczystości.