12 październik 2019 – Śp. O. Piotr (Józef) Kotyła OFM – Bernardyn już w Domu Ojca Niebieskiego. Ostatnie pożegnanie w Maciaszkowie i na cmentarzu w Pablo Podesta.

Ostatnie pożegnanie w Maciaszkowie i na cmentarzu w Pablo Podesta.

W sobotę 12 października br. w Kościele MB Królowej Polski w Maciaszkowie odbyły się uroczystości pogrzebowe naszego współbrata O. Piotra Kotyły, który odszedł do Domu Pana dnia 10 października w polskim domu spokojnej starości im. św. Jana Pawła II w Maciaszkowie prowadzonym przez polskie misjonarki Siostry Albertynki, w którym mieszkał od marca br. Przed Mszą św. pogrzebową został odmówiony różaniec święty oraz Koranka do Bożego Miłosierdzia. O godz. 11 rozpoczęła się Uroczysta Eucharystia – koncelebrowana przez 12 kapłanów, którą przewodniczył O. Seweryn Matyasik. Krótki biogram O. Piotra (w j. polskim) po Ewangelii odczytał O. Jerzy Twaróg oraz homilię (w j. hiszpańskim).  W kolejności List kondolencyjny, jaki przesłał Prowincjał OO. Bernardynów O. Teofil Czarniak z Polski odczytał O. Olaf Bochnak – przełożony Maciaszkowa.   

BIOGRAM

Śp. O. Piotr Józef Kotyła OFM – Urodził się 16.02.1933 roku w Latyczynie kolo Radecznicy. Do Zakonu OO. Franciszkanow – Bernardynow wstąpił 28.08.1950 roku. Wyświęcony na kapłana 26.06.1960 roku przez krakowskiego Biskupa Karola Wojtyłę – dziś św. Jana Pawla II.  Po rocznym studium Pastoralnym w Krakowie, został skierowany do pracy w Rzeszowie. W latach 1963-1965 zdobywał wiedzę w Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie. Był magistrem Braci Kleryków w Alwerni. W roku 1971 pełnił obowiązki ojca duchownego Braci nowicjuszy w Leżajsku. Był budowniczym naszego kościoła w Jelnej. Następnie na prośbę Definitorium Prowincji wyjechał w 1974 roku do Argentyny.  Jego praca skupiała się na nauce religii w szkole sobotniej w „Maciaszkowie”. Pełnił posługę w ośrodkach: San Martin, Merlo, Olivos, Lanus i Buenos Aires. Przez osiem lat pracował nad skatalogowaniem zbiorów bibliotecznych w klasztorze w Martin Coronado. Oddając się pracy wśród Argentyńczyków, był również spowiednikiem sióstr zakonnych. W latach 1993-1998 był przełożonym klasztoru w Maciaszkowie. Był oddanym kapelanem w kaplicy na cmentarzu w Pablo Podesta – O. Piotr Kotyła odszedł do Domu Ojca w niebie przy modlitwie Koronki do Miłosierdzia odmawianej przez Siostry Albertynki, OO. Franciszkanów i personel 10 października  o godz. 15:00 – w Godzinie Miłosierdzia czasu argentyńskiego – w Domu Spokojnej Starości w Maciaszkowie prowadzonym przez Siostry Albertynki . Przeżył 86 lat, w tym 68 lat w zakonie i 59 lat w kapłaństwie.

L. dz. 305/19

Leżajsk, podczas Święta Prowincji

Dnia 11.10. 2019r.

List kondolencyjny

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci śp. o. Piotra Kotyły. Nasze serca przepełnia jednak przede wszystkim ogromna wdzięczność Bogu za dar jakim dla naszej Prowincji OO. Bernardynów była osoba śp. o. Piotra.  Chcemy podziękować Bogu za jego powołanie zakonne, kapłańskie i misyjne, które przez tyle lat realizował w Argentynie. Odszedł do Pana w ogłoszonym przez papieża Franciszka, Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, kiedy w szczególny sposób modlimy się o ożywienie ducha misyjnego w Kościele. Odszedł po wieczną nagrodę gorliwy robotnik na niwie Pańskiej, sługa dobry i wierny. Niech przykład jego życia pobudza kolejnych braci do poświęcenia swego życia głoszeniu Ewangelii, a bliskość Jezusa i Matki Niepokalanej, Patronki naszej Prowincji niech będzie jego najlepszą nagrodą. Szczególne wyrazy wdzięczności, na ręce ojca gwardiana Olafa Bochnaka, kierujemy pod adresem wspólnoty pracującej w Martin Coronado,  za pełną miłości i braterstwa opiekę nad o. Piotrem w czasie jego choroby. Swoją wdzięczną modlitwą obejmujemy również Siostry Albertynki, w których domu o. Piotr spędził ostatnie miesiące swojego życia. Z darem modlitwy za śp. o. Piotr

o. Teofil Czarniak OFM – Minister Prowincjalny

Przed błogosławieństwem, O. Sylwan Jędryka – Proboszcz z Puerto Libertad (Misiones) poprowadził krótkie nabożeństwo żałobne przy trumnie O. Piotra. Następnie ciało O. Kotyły zostało odprowadzone na odpoczynek wieczny na Miejski Cmentarz w Pablo Podesta. W kaplicy na cmentarzu nabożeństwo (w j. hiszpańskim) poprowadził O. Jerzy Twaróg – rektor pmk, a następnie grób poświęcił i odprawił nabożeństwo żałobne przy grobie (w j. polskim) O. Olaf Bochnak – Gwardian Klasztoru w Maciaszkowie. O. Piotr Kotyła spoczął w grobie obok miejsca spoczynku Brata Jerzego Łakomiaka, który odszedł do wieczności 31 stycznia 2018 roku.

OO. Franciszkanie – Bernardyni z Maciaszkowa składają serdeczne Bóg zapłać:

 • Siostrom Albertynkom – za ostatnie miesiące opieki nad O. Piotrem i za dzisiejszą obecność w ceremoniach pogrzebowym
 • Kapłanom za udział w Eucharysti (12 duchownych)
 • Siostrom Zakonnym: polskim misjonarkom i Argentynkom
 • Panu I Sekretarzowi Ambasady RP w Argentynie Robertowi Ambroziakowi (Wicekonsul) za obecność
 • Związek Polaków w Argentynie – Pan Michał Richter
 • Głos Polski – La Voz de Polonia: Maria „Marysieńka” Zeman
 • Polskiej Szkole Sobotniej z Maciaszkowa na czele z Panią Kierownik Teresą Uzarowicz – Bąk.
 • Mieszkańcom polskiego domu starości im. św. Jana Pawła II na ręce Pana Mjra Władysława Dąbrowskiego, który ostatnie 8 miesięcy dzielił pokój z O. Piotrem.
 • Koło Przyjaciół Harcerstwa z Maciaszkowa
 • Polskim Harcerzom ZHP – na czele  z Hm. Andrzejem Wojno – Przewodniczącym Zarządu Okręgu ZHP w Argentynie
 • Harcerzom Argentyńskim „Madre Teresa de Calcuta” z Martin Coronado
 • Przybyłym Polskim Rodakom z różnych miejscowości
 • Argentyńczykom – naszym sąsiadom