3 PAŹDZIERNIK 2019 – AKT MIANOWANIA PANA KPT. WŁADYSŁAWA DĄBROWSKIEGO NA STOPIEŃ MAJORA ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP

3 PAŹDZIERNIK 2019

Mieszkający od 10 lat w Polskim Domu Starości im. św. Jana Pawła II w Martin Coronado – Weteran II Wojny Światowej Pan Kpt. Władysław Dąbrowski (99 lat) został MAJOREM Związku Piłsudczyków RP. Uroczystość odbyła się dnia 3 października br. Uroczystościom przewodniczył Pan Michał Świetlik – Konsul Generalny RP w Argentynie, który odczytał Akt Mianowania podpisany przez Generała Stanisława Śliwę – Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP. Wzruszający Akt rozpoczął się odśpiewaniem Hymnu Narodowego Rzeczyspospolitej Polskiej. Następnie O. Jerzy Twaróg – rektor polskiej misji katolickiej w Argentynie odczytał krótki biogram Pana Kpt. Władysława Dąbrowskiego (słowa Pani Ewy Karlik: Reportera Polskiego Radia Lwów). Po odczytaniu Aktu przez Pana Konsula RP, Przełożony z Maciaszkowa O. Olaf Bochnak uroczyście założył beret ze stopniami Majora na głowę Pana Mjra. Dąbrowskiego. W kolejności zabrał głos Pan Mjr. Dąbrowski, który podziękował Polskim Generałom: Stanisławowi Śliwie i Mieczysławowi Walentynowiczowi za nominację na stopień Majora oraz skierował pełne emocji słowa do zebranych w salonie. Po wzruszającym przemówieniu głos zabrali: Pan Konsul RP Michał Świetlik oraz Pan Generał Alejandro Gustavo Szejner(Polak) – Director General de Personal y Bienestar de la Fuerza Aérea Argentina. W uroczystości wzięli udział: córka Pana Mjra Dąbrowskiego – Susana z małżonkiem,  OO. Franciszkanie z Maciaszkowa, Siostry Arbentynki wraz z personelem i mieszkańcami polskiego domu spokojnej starości. Panu Mjr. Władysławowi Dąbrowskiemu oraz jego najbliższej Rodzinie serdecznie gratulujemy zasłużonej Nominacji. Życzymy wielu lat w dobrym zdrowiu – SZCZEŚĆ BOŻE.