27 MAJA 2021 – REKTOR PMK O. JERZY JACEK TWARÓG Z HOŁDEM I MODLITWĄ NA GROBIE PŁK. DYPL. WINCENTEGO SOBOCIŃSKIEGO W MERLO (BUENOS AIRES)

27 MAJA 2021 – REKTOR PMK O. JERZY JACEK TWARÓG Z HOŁDEM I MODLITWĄ NA GROBIE PŁK. DYPL. WINCENTEGO SOBOCIŃSKIEGO W MERLO (BUENOS AIRES)
Dnia 27 maja br. mimo panującej pandemii „COVID – 19” (CMENTARZE ZAMKNIĘTE!!) dzięki uprzejmości dyrekcji cmentarza oraz pracującej tam w biurze Pani Marcela Beatriz Cueto, która pomogła odszukać grób Polskiego Oficera, Rektor PMK O. Jerzy Twaróg oddał hołd oraz zmówił modlitwę na grobie Płk. dypl. Wincentego Sobocińskiego na miejskim cmentarzu „Santa Isabel” w Libertad (Merlo) dzielnicy Wielkiego Buenos Aires – stolicy Argentyny. O. Rektorowi towarzyszyła Pani Maria Magdalena Szybisz – Prezes Klubu Polskiego „Orzeł Biały” w Merlo. Po krótkim wprowadzeniu O. Jerzy wraz z Panią Prezes z należytym szacunkiem rozłożyli na grobie Płk. Sobocińskiego Flagę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapalili symboliczny znicz. To wszystko w imieniu Polaków – Gdańska i Westerplatte. Następnie O. Rektor odmówił modlitwę za zmarłego Pułkownika, który od 29 lipca 1959 roku spoczywa na argentyńskiej ziemi. Obecnie w Polsce (Gdańsku) pracuje Zespół, którego celem jest zadośćuczynienie woli płk. dypl. Wincentego Sobocińskiego bycia pochowanym w Polsce, w rodzinnym grobowcu we wsi Murzynno (gmina Gniewkowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie) na cmentarzu parafialnym pod wezwaniem Świętego Mateusza w Murzynnie. Mamy nadzieję, że dzięki staraniom Rządu Polskiego prochy Płk. Wincentego Sobocińskiego zostaną sprowadzenie z Argentyny do Polski i z najwyższymi honorami złożone w polskiej ziemi.
*************************
Płk. dypl. Wincenty Sobociński – żołnierz Armii Polskiej we Francji (gen. Hallera), uczestnik wojny 1920 r., trzykrotnie ranny, po wojnie pozostał w wojsku jako oficer zawodowy, absolwent Wyższej Szkoły Wojennej z 1930 r. (tytuł naukowy oficera dyplomowanego), oficer sztabowy Dowództwa Okręgu Korpusu IX w Brześciu, oficer sztabowy II Oddziału Sztabu Głównego. Od wiosny 1939 r. szef Wydziału V Wojskowego Komisariatu Generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku. Uzyskując rankiem 31 sierpnia 1939 r. informację o terminie wybuchu wojny i ataku na polską Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte, oraz rozwiązaniu Korpusu Interwencyjnego gen. Skwarczyńskiego, ryzykując aresztowanie, pojechał na Westerplatte po południu, aby dowódcy Składnicy, mjr. Henrykowi Sucharskiemu przekazać informację o terminie niemieckiego ataku oraz braku możliwości udzielenia militarnej pomocy zaatakowanej polskiej placówce. Dzięki tej informacji obrońcy Westerplatte nie zostali zaskoczeni wybuchem bez jej formalnego wypowiedzenia. Pomimo posiadania immunitetu dyplomatycznego, 1 września 1939 r., wraz z innymi pracownikami Komisariatu aresztowany i traktowany przez kilka dni w sposób brutalny. Wszyscy pracownicy Komisariatu, a wraz z nimi ppłk. Sobociński, zostali odwiezieni do granicy polsko-litewskiej. Po przejściu granicy, pomimo posiadania immunitetu, okrężną drogą powrócił do południowej Polski, aby walczyć z najeźdźcą. Po agresji Związku Radzieckiego poprzez Rumunię, przedostał się na Zachód. Mianowany dowódca 4. brygady Kadrowej Strzelców, przemianowanej w październiku 1941 r. na 1. Samodzielną Brygadę Spadochronową. Po wojnie pozostał na emigracji, wyjechał do Argentyny. Tam zmarł w wieku 65 lat. Jego wolą było, aby po śmierci wrócić do ojczyzny i być pochowanym w rodzinnym grobowcu.