Wizyta duszpasterska Polskich Rodzin w Argentynie – Kolęda 2020

Wizyta duszpasterska Polskich Rodzin w Argentynie – Kolęda 2020

Sytuacja epidemiologiczna (Koronawirus) w Argentynie jak i na świecie jest nadal niepewna. Każdego dnia pojawiają się nowe rekordy dotyczące osób, u których test na COVID 19 dał wynik pozytywny. W życiu codziennym wiele się zmieniło. Wiele osób już się zastanawia i pyta co z wizytami duszpasterzy polonijnych w naszych domach przed świętami Bożego Narodzenia.  Aktualna sytuacja uniemożliwia przeprowadzenie tzw. kolędy w tradycyjnej formie. Każda Polska Rodzina może otrzymać Błogosławieństwo i tradycyjny „Biały Opłatek” na stół wigilijny, przyjeżdżając prywatnie (osobiście) do Polskiego Ośrodka OO. Franciszkanów w Martin Coronado (Maciaszkowo) albo do Polskiego Kościoła w Buenos Aires (Mansilla) – wcześniej informując duszpasterzy o przybyciu drogą telefoniczną.

Adres:

  1. MACIASZKOWO

Calle Juan Pablo II 2360, MARTIN CORONADO

Tel: 011 48420589 – Maciaszkowo

+54 911 68006676 – Ks. Olaf Bochnak

+54 911 51807702 – Ks. Jerzy Twaróg

 

  1. MANSILLA

Calle Mansilla 3865, BUENOS AIRES

Tel: +54 911 56140173 – Ks. Krzysztof Domański

 

To zupełna nowość w porównaniu do lat poprzednich. Dotychczas księża odwiedzali wszystkich Polaków, którzy wykazali chęć przyjęcia ich do swoich domów.  Jest nam bardzo przykro z zaistniałej sytuacji, niemniej jednak liczymy na osobiste wizyty naszych Rodaków w Maciaszkowie oraz w Kościele Polskim w Buenos Aires przed Uroczystością Bożego Narodzenia.  

Polscy duszpasterze w Argentynie

Visita pastoral de Familias Polacas en la Argentina

Kolęda – Navidad 2020

 

La situación epidemiológica (Coronavirus) en la Argentina y en el mundo sigue siendo incierta e insegura. Cada día hay nuevos registros de personas cuya prueba COVID 19 dio positivo. Mucho ha cambiado en la vida cotidiana. Mucha gente ya se pregunta qué hay de las visitas de los sacerdotes polacos en nuestras familias y casas antes de la Navidad. La situación actual hace imposible llevar a cabo el llamado Koleda en la forma tradicional. Cada familia polaca puede recibir una bendición   y un tradicional „Opłatek” para la mesa de Navidad, viniendo personalmente (en persona) al Centro Franciscano Polaco en Martin Coronado (Maciaszkowo) o a la Iglesia Polaca en Buenos Aires (Mansilla) – informando por anticipado a los sacerdotes por teléfono.

Direccion: 

  1. MACIASZKOWO

Calle Juan Pablo II 2360, MARTIN CORONADO

Tel: 011 48420589 – Maciaszkowo

+54 911 68006676 – Padre Olaf Bochnak

+54 911 51807702 – Padre Jerzy Twaróg 

  1. MANSILLA

Calle Mansilla 3865, BUENOS AIRES

Tel: +54 911 56140173 – Padre Krzysztof Domański

Esta es una novedad totalmente diferente en comparación con años anteriores. Hasta ahora, los sacerdotes han visitado a todos los Polacos que han mostrado su voluntad de recibirlos en sus hogares. Lamentamos mucho la situación, pero esperamos visitas personales de nuestros Compatriotas en Maciaszkowo y en la Iglesia Polaca en Buenos Aires antes de la Navidad.

Sacerdotes polacos en Argentina