Historia

Po II wojnie światowej osiedliło się w Argentynie ponad 13 tysięcy Polaków. Nie mając statystyki, oblicza się dziś, że Polaków i Polaków urodzonych w Argentynie – pochodzenia polskiego jest ok. 150 tysięcy. Pierwsza emigracja polska od 1897 roku, to przede wszystkim robotnicy i rolnicy. Dopiero po II wojnie światowej wraz z przyjazdem przeważnie osób wojskowych i cywili zmienił się profil emigracji polskiej. Byli to ludzie wykształceni, mieli różne zawody i stąd łatwo znaleźli pracę. Opieka religijno – duszpasterska nad emigrantami polskimi w Argentynie rozpoczęła się w marcu 1898 roku, kiedy to po przyjeździe do Argentyny pierwszych rodzin polskich przyjechał pierwszy polski kapłan ks. Stanisław Cynalewski – salezjanin. Następnie przyjechali Księża Werbiści, którzy rozpoczęli budować kościoły, kaplice, szkoły. Polscy kapłani zajmowali się również nauką języka polskiego dzieci i młodzieży Rodaków. Od 1960 roku pracują w Argentynie polscy redemptoryści. W Argentynie jest dziś 13 Polskich Ośrodków Katolickich.
Rok 2007 był rokiem jubileuszowym Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Bernardynów w Martin Coronado. Zawdzięczamy to miejsce naszym współbraciom O. Justynianowi Maciaszkowi, O. Andrzejowi Smoleniowi oraz Polakom mieszkającym w Argentynie.
W Polskim Ośrodku Katolickim w Martin Coronado, zwanym przez wszystkich Polaków „Maciaszkowo” – od imienia Fundatora O. Justyniana Maciaszka znajduje się Klasztor OO. Bernardynów i Kościół Matki Boskiej Królowej Polski, gdzie w każdą niedzielę odprawiane są Msze św. w języku polskim oraz po hiszpańsku dla naszych argentyńskich sąsiadów. W Ośrodku znajduje się Polska Szkoła Sobotnia im. Tysiąclecia Chrztu Polski, która funkcjonuje nieprzerwanie od 1962 roku. W szkole dzieci pochodzenia polskiego uczą się j. polskiego, geografii, religii, śpiewu i polskich tradycji. Ojcowie uczą religii.
Dzieci z polskiej szkoły w 1997 i 2004 roku odbyły miesięczny kurs j. polskiego w Polsce. Szkoła wydała jedną kasetę oraz 3 płyty kompaktowe z polskimi piosenkami. Dziś do szkoły uczęszcza ok. 25 dzieci i młodzieży / od 5 lat do 18 lat/.
Przy Polskim Ośrodku w Martin Coronado znajduje się od 1982 roku Polski Dom Spokojnej Starości im. Jana Pawła II. Obecnie w domu mieszka 45 staruszków. Dom prowadzony jest przez polskie Siostry Albertynki. Każdego dnia Ojcowie Bernardyni odprawiają w kaplicy Domu Spokojnej Starości Msze św. po polsku i hiszpańsku.
Ojcowie Bernardyni z Martin Coronado pracują przede wszystkim dla Polaków, ale i również w pracy duszpasterskiej w diecezji argentyńskiej. Każdego dnia pracują jako kapelanie na cmentarzu w Pablo Podesta oraz w Poliklinice Ewa Peron w San Martin. Cmentarz jest olbrzymi, na którym rocznie odbywa się ok. 1. 300 pogrzebów. W każdą niedzielę odprawiana jest Msza św. dla wszystkich wiernych. Uczestniczy ok. 30 osób. Co 2 tygodznie jest odprawiana Msza św. za dusze zmarłych w ostatnich 2 tygodniach. We Mszy sw. uczestniczy ok. 150 osób.
W Poliklinice każdego dnia odprawiana jest Msza sw. oraz kapelan udziela sakramentu chorych /kilka dziennie/.
Pomagają w duszpasterstwie w sąsiednich parafiach argentyńskich.
W każdą niedzielę jeden z kapłanów odprawią Msze św. dla Polaków w Llavallol /15 osób/ – odległe ok. 50 km.
Raz w miesiącu Ojcowie odprawiają Msze św. dla Polaków w polskich towarzystwach w San Justo /15 osób/ i Merlo /20 osób/.
Każdego roku przed Bożym Narodzeniem Ojcowie odwiedzają ok. 600 polskich rodzin na terenie Wielkiego Buenos Aires. Błogosławią domy i zostawiają Opłatek. Jest to tzw. Polska Kolęda. Przy Polskim Ośrodku prężnie działa Związek Harcerstwa Polskiego. Jest Drużyna harcerzy – im. O. Justyniana Maciaszka, Drużyna Harcerek – im. Batalion „Zośka”, oraz grupa zuchów i skrzatów – „Dobre ziółka”. /30 osób/
Od 20 lat kapelanem Harcerstwa Polskiego jest o. Jerzy Twaróg, który w okresie letnim wyjeżdżał z młodzieżą na obozy harcerskie. Przy Ośrodku prężnie pracuje Koło Przyjaciół Harcerstwa. To rodzice harcerzy, którzy organizują przyjęcia z okazji świąt narodowych. I swoją pracą wspomagają wyjazdy letnie dla swoich dzieci.
W Polskim Ośrodku w Martin Coronado bardzo uroczyście obchodzone są święta religijne i narodowe: 3 Maj – Rocznica Konstytucji, 15 sierpnia – Dzień żołnierza polskiego, 11 listopada – Rocznica Odzyskania Niepodległości, Święcone – z okazji świąt wielkanocnych, Opłatek – z okazji świąt Bożego Narodzenia, św. Mikołaj. Z tych okazji przygotowywane są akademie okolicznościowe oraz uroczyste obiady. We wszystkich uroczystościach bierze udział Ambasador RP oraz pracownicy naszej Polskiej Ambasady z Buenos Aires.
W Ośrodku w Martin Coronado znajduje się Muzeum Wojska Polskiego im. Antoniego Sołowieja z cennymi eksponatami i pamiątkami.
Ośrodek posiada trzy biblioteki – największa w klasztorze, gdzie znajduje się ok. 12 000 książek. Biblioteki są fachowo skatalogowane.
Znajduje się również skatalogowane Archiwum OO. Bernardynów.
Od wielu lat ten największy Polski Ośrodek w Argentynie pomaga polskim studentom z różnych uczelni w pracach naukowych. Kilkunastu studentów po zebraniu materiałów w Archiwum napisało i obroniło prace magisterskie i doktoranckie.
Wiele wydarzeń miało miejsce w Martin Coronado. Wspomnieć należy nadanie imienia ulicy Jana Pawła II w 2005 roku, przy której znajduje się Polski Ośrodek Katolicki. Kaplica z Popiersiem Papieża i Pomnik Papieża Jana Pawła II. Dwukrotnie odwiedził to miejsce Prymas Polski Kardynał Józef Glemp oraz wielu Biskupów z Episkopatu Polski i Argentyny.
W listopadzie 2009 roku na zaproszenie Katolickiego Uniwersytetu w Buenos Aires przybył do Argentyny Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Spotkał się z Panią Prezydent Argentyny Krystyną Kirchner oraz otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Buenos Aires. Dnia 18 listopada otrzymał Doktorat Honoris Causa na Katolickim Uniwersytecie w Buenos Aires. Spotkał się z Polakami w Wandzie /Misiones/ oraz z licznie zgromadzonymi Rodakami w Polskim Ośrodku OO. Bernardynów w Martin Coronado.
W grudniu 2009 roku na zaproszenie Rektora PMK O. Jerzego Twaroga przyjechał z wizytą do Argentyny Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski – Delegat KEP ds. emigracji polskiej. Ks. Arcybiskup Zimowski przewodniczył dwom Zjazdom Polskiego Duchowieństwa, Księży i sióstr zakonnych pracujących w Argentynie. Jeden Zjazd miał miejsce w Polskim Ośrodku w Martin Coronado, drugi w San Vicente z polskimi misjonarzami pracującymi w Prowincji Misiones. Dnia 13 grudnia 2009 roku Ks. Arcyb. Zimowski przewodniczył 100 Polskiej Pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Lujan. W uroczystej Mszy św. uczestniczył również Ks. Biskup Józef Słaby /Redemptorysta/ z Ezquel, polscy duszpasterze oraz licznie zgromadzeni Polacy mieszkający w Argentynie. Po Mszy św. w Bazylice Lujańskiej Ks. Arcybiskup poświęcił jubileuszową tablicę pamiątkową.
W ostatnich latach miały miejsce wizyty polskich parlamentarzystów z Sejmu i Senatu RP.
Z okazji jubileuszu 50 lecia – w listopadzie 2006 roku przybył Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Emigracji Polskiej Ks. Bp Ryszard Karpiński, w maju 2007 roku – O. Prowincjał OO. Bernardynów z Krakowa Czesław Gniecki. Uroczystościom zamknięcia jubileuszu przewodniczył Ks. Bp Józef Guzek z Krakowa w listopadzie 2007 roku.
Przy Polskim Ośrodku OO. Bernardynów w Martin Coronado znajduje się siedziba Koordynatora – Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie.
Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie od maja 2007 roku jest O. Jerzy Twaróg.
Rektor przewodniczy nabożeństwom z okazji świąt narodowych w Martin Coronado oraz w Buenos Aires. Odwiedza Polskie Towarzystwa w Argentynie z okazji świat narodowych oraz Uroczystości Kościelnych : Azara, Wanda(Misiones), Coronel Du Graty (Chaco), Rosario, Cordoba.
Organizuje doroczną Polską Pielgrzymkę do Lujan – do Maryjnego Sanktuarium Narodowego Argentyny.
Wyjazdy Rektora po Argentynie to przynajmniej 6 – 10 wyjazdów w roku. Niekiedy na odległość nawet 1.500 km.
Odwiedza polskich misjonarzy – księży i siostry zakonne – pracujących w Argentynie. Każdego roku organizuje zjazd duchowieństwa polskiego w Martin Coronado oraz organizuje lokalne zjazdy.
Obecnie w Argentynie pracuje 85 polskich kapłanów zakonnych i diecezjalnych oraz 30 sióstr zakonnych. Polscy misjonarze pracują na terenie 25 diecezji w Argentynie. Zbudowali dziesiątki kościołów, kaplic, szkół, plebani i sal katechetycznych. Wielu z nich pracuje w bardzo ciężkich warunkach. Siostry zakonne pracują w szkolnictwie, w szpitalach i przy parafiach. Jest to wkład Kościoła Polskiego w ewangelizacje Argentyny.
O. Rektor współpracuje również Polską Placówką Dyplomatyczną i uczestniczy w świętach organizowanych w Polskiej Ambasadzie w Buenos Aires.
Bierze udział w Kongresach i Sympozjach międzynarodowych.
W czerwcu 2007 roku po wieloletnich staraniach poprzedniego Rektora PMK O. Prof. Herkulana Wróbla, została otworzona nowa placówka duszpasterstwa polonijnego w miejscowości Puerto Libertad w Prowincji Misiones na północy Argentyny (1.400 km. od Buenos Aires) . Czterech Ojców z Martin Coronado wyjechało tam do pracy duszpasterskiej. Obok duszpasterstwa w parafii miejscowej, gdzie oprócz kościoła parafialnego obsługują 13 odległych kaplic, dojeżdżają do oddalonej 5 km. Kolonii Wanda, gdzie w każdą niedzielę w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej odprawiają Mszę św. w j. polskim dla mieszkających tam Polaków. W każdą sobotę prowadzą audycje w polskim radio kierując swoje słowo do Polaków mieszkających w tropikalnym klimacie.
Polski Ośrodek Katolicki OO. Bernardynów w Martin Coronado jest niewątpliwie największym i prężnie działającym Polskim Ośrodkiem w Argentynie. To wielka zasługa poprzednich polskich kapłanów w nim pracujących oraz gromadzącej się tam Polonii. Dziś czterech polskich franciszkanów – jeden z nich (O. Herkulan Antoni Wróbel) już 56 lat – pracują i prowadzą to polskie centrum duszpasterskie, kulturalne i społeczne.