Harcerstwo – Argentyna

O nas

Związek Harcerstwa Polskiego w Argentynie istnieje od 1935 roku. Pierwsza drużyna powstała w Berisso założona przez Mieczysława Brzezińskiego im.gen.Teofila Iwanowskiego. W latach 1936/37 Antoni Bielski założył drużynę w Valentin Alsina, w Ognisku Polskim i w Dock Sud.

         Po drugiej wojnie światowej harcerstwo wznowiło pracę. Zbiórki odbywały się w Domu Polskim w Buenos Aires.

         Z chwilą zakupu terenu w Martin Coronado powstała myśl zorganizowania harcerstwa przy powstającym Ośrodku. O. Maciszek poparł projekt.

         W 1957 r. powstał zastęp „Żurawi”, do którego należało ośmiu harcerzy. Zbiórki prowadziła Danuta Sempolińska początkowo na wolnym powietrzu. Po wybudowaniu klasztoru zbiórki odbywały się  pod dachem. W krótkim czasie powstał drugi zastęp „Jeleni” pod kierunkiem Stanisława Smodlibowskiego. Od tego momentu zajęcia harcerskie prowadził S. Smodlibowski. Danuta Sempolińska natomiast założyła zastęp harcerek „Czajki”. Zbiórki odbywały się w Domu Polskim w Buenos Aires, gdzie żeńska Drużyna Harcerek liczyła pięć zastępów łącznie z dwoma zastępami z Martin Coronado.

         W 1961 powstała VI Męska Drużyna Harcerzy im. o.Justyniana Maciaszka, a w 1964 r. dwa zastępy harcerek stworzyły V Żeńską Drużynę Harcerek im. Batalionu „Zośka”. Drużyna harcerek obejmowała także Gromadę Zuchową „Dobre Ziółka” prowadzoną przez doświadczoną harcmistrzynię Ninę Kuklińską. 

         Zbiórki harcerzy, harcerek i zuchów odbywały się w soboty po zakończeniu nauki w szkole od 15 do 17 godziny.

         W obchodach świąt  narodowych i kościelnych młodzież harcerska wraz z zuchami brały czynny udział. Z Martin Coronado obie drużyny wyjeżdżały na pielgrzymkę do Lujan.

         W latach 1964/1967 z ramienia 6 DMH wyjeżdżali harcerze do Misiones w celu zorganizowania tam polskiego harcerstwa. Mimo dobrej woli i entuzjazmu u młodzieży w Misiones usiłowania nie powiodły się.

         W 1968 r.podczas pobytu kard.Władysława Rubina w Martin Coronado harcerstwo zorganizowało ognisko, na którym Kardynał wygłosił gawędę.

         Młodzież harcerska w Martin Coronado wzięła udział w Wystawie Harcerskiej w październiku 1983 r. na terenie Polskiego Ośrodka Młodzieżowego w  Burzaco.

         Podczas zbiórek młodzież harcerska uczyła się języka polskiego, historii i pieśni polskich, które pomagały jej w zachowaniu polskości.

Facebook Harcerstwo Argentyna

Galeria