Koło przyjaciół harcerzy KPH

O nas

W Martin Coronado powstało w 1966 r. Koło Przyjaciół Harcerstwa (KPH). Głównym zadaniem KPH to pomoc materialna i moralna dla młodzieży harcerskiej, a szczególnie przy wyjazdach na obozy. W tym celu KPH organizowało „asada” na których przeprowadzano loterie fantowe celem zebrania funduszy.

         Oprócz pomocy materialnej drużynom w Martin Koronado KPH pomagało innym drużynom przy wysyłaniu młodzieży na obozy. Opłacało także  pobyt na obozie instruktorom.

         Przez wiele lat przewodniczącym KPH w Martin Coronado był Stanisław Gaweł, który włożył dużo pracy przy organizowaniu spotkań na cele harcerstwa. Poruszył on także społeczeństwo polskie w Argentynie przy organizowaniu zbiórek na pomoc Polsce w latach kryzysu oraz na Dom Jana Pawła II w Rzymie.

         Koło Przyjaciół Harcerzy jest dziś prężną organizacją przy Polskim Ośrodku OO. Franciszkanów w Martin Coronado.

KOLO PRZYJACIOL HARCERSTWA W MACIASZKOWIE

ZALOZYCIELE

ANGERMAN KAZIMIERZ
SWIDZINSKI STANISLAW
CZLONKOWIE
ANTKOWIAK APOLINARY I LEOKADJA
BACZEWSKA ALICJA
BACZEWSKI KAZIMIERZ
BANACH EWA
BISKUPSKI ZENON
BOBER STEFANIA I HENRYK
BODZIOCH JANINA
BRZEZINSKA MARIA
BRZEZINSKI JERZY
CIESLINSKA DANUTA
CZARNECKI JANUSZ
CZESZCZEWIK STANISLAW
DOBRZYNIECKI  JERZY
DOLEGOWSKA REGINA
DOLEGOWSKI JERZY
FIEDOROWICZ IRENA I ADOLF
GALINSKA MARIA
GAWEL HALINA I STANISLAW
GRYNKIEWICZ ANATOL
HILLBRICHT KAZIMIERZ
IWANOWSKI PIOTR
KACZMAREK ALEKSANDRA
KANIAK IRENA
KALWEJT HENRYK
KAPALA NINA I ZBIGNIEW
KISZKO IRENA I BOHDAN
KLOSOWSKA ZOFIA
KLOSOWSKI BOHDAN
KOLODKO WANDA I TOMASZ
KOWALSKA JOLANDA

KOZLOWSKA URSZULA
KOZLOWSKI JERZY
KULIKOWSKI  ZBIGNIEW
KWIATKOWSKA MARIA
LUCZAK STANISLAW
MACIEJEWSKI TADEUSZ
MAJEWSKI JAN
MALOTA WANDA
MARKOWSKA WALERIA
MASZEWSKA HALINA
MONASTERSKA WANDA
MORAWSKI HERONIM
MOTYLEWSKI EUGENIUSZ
NAVARRO JOSE
NOWAK ELZUNIA
PIEKOS FLORIAN I JANINA
PRAZMOWSKI ROLAND
PRUCNAL MARIA
RAFALIK STANISLAW
RUSINEK BARBARA
POPOFF EUGENIUSZ
PUCHNOWSKI WLADYSLAW
PUCHNOWSKI ANNA
PYZ BRONISLAWA
SALOMONOWSKI ZENON
SEMPOLINSKA DANUTA
SEMPOLINSKI WLADYSLAW
SERAFIN ALICJA I MICHAL
SZCZURKOWA WLADYSLAWA
TERIASZWILI JANINA I JAN
WIELUC BOGUSLAW
WOJCICKI HENRYK I SYLWESTER
WOJCICKA TOSIA I ANITA
ZATWARNICKI M ICHAL

NAJSTARSI CZLONKOWIE NASZEGO KOLA

BAK KRYSTYNA
CIESLINSKI CZESLAW
CZELUSCINSKA BARBARA
HILLBRICHT WANDA
KULAKOWSKA LIDIA
PRAZMOWSKA ZULA

ZŁOTY JUBILEUSZ ISTNIENIA I DZIAŁALNOŚCI
KOŁA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA (KPH)

PRZY POLSKIM OŚRODKU KATOLICKIM OO. FRANCISZKANÓW W MARTIN CORONADO – BUENOS AIRES

Dnia 30 października 2016 roku w Polskim Ośrodku Katolickim OO. Franciszkanów w Martin Coronado (Buenos Aires) miała miejsce Uroczustość 50 lecia Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH), które nieprzerwalnie funkcjonuje od 1966 roku. Przy pięknej wiosennej pogodzie, był to dzień radości, ale przede wszystkim okazja, aby wyrazić wdzięczność, jakże pręźnej i pracowitej organizacji polonijnej w Argentynie.  Dziękczynienie w sposób szczególny dla tych członków KPH, których wspominano w czasie Mszy św., a  którzy już odeszli do Pana na „wieczą wartę”.
Msz św. koncelebrowana pod przewodnictwem Rektora Polskiej Misji Katoickiej w Argentynie O. Jerzego Twaroga  z okoliczościowym kazaniem i przełożonego O. Olafa Bochnaka, zgromadziła licznie przybyłą rodzinę harcerską.
Po zakończeniu Eucharysti, na placu przed Kościołem Matki Boskiej Królowej Polski w Martin Coronado, podnosząć na maszt flagi narodowe odśpiewano Hymn Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Modlitwę Harcerską. Następnie odmówiono modlitwę za zmarłych członków Koła Przyjaciół Harcerstwa „Maciaszkowo”.

Organizacja harcerska, zachowując ideał, który przyświecał założycielom, wychowuje młodzież w duchu tradycji chrześcijańskichi narodowych, wdraża do podejmowania odpowiedzialnych zadań, uczy poszanowania całego dzieła stworzenia, a nade wszystko godności każdego człowieka.
Koło Przyjaciół Harcerstwa (KPH) jest to organizacja dla rodziców, którzy mają dzieci w harcerstwie, oraz sympatyków harcerstwa.
KPH istnieje w celu propagowania harcerstwa, udzielania pomocy moralnej, fizycznej oraz gromadzenie funduszy na rzecz drużyn harcerskich. W tym celu KPH organizowało i organizuje tradycyjne obiady „asada”, na których przeprowadza loterie fantowe celem zebrania funduszy. Oprócz pomocy materialnej drużynom w Martin Coronado, KPH pomagało innym drużynom przy wysyłaniu młodzieży na obozy harcerskie.
KPH w Maciaszkowie poruszyło także całe społeczeństwo polskie   w Argentynie przy organizowaniu zbiórek na pomoc Polsce w latach kryzysu oraz pomoc na Dom Jana Pawła II w Rzymie.
Koło Przyjaciół Harcerzy jest prężną organizacją przy Polskim Ośrodku w Martin Coronado. Zawołanie: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, to najwyższe i podstawowe wartości, ważne w życiu rodziny harcerskiej.
To kierunek drogi życiowej, który ma nam pomóc dojść do świętości. Ta praca to m.in. wierne przestrzeganie przykazań Bożych  i harcerskich, wytrwała służba na rzecz bliźnich i szacunek wobec każdego człowieka.
Nieprzerwalna – od 1966 roku –  obecność KPH: rodziców harcerek i harcerzy przy Polskim Ośrodku Katolickim OO. Franciszkanów w Maciaszkowie, świadczy i potwierdza ich patriotyzm, religijność, przywiazanie do Ojczyzny oraz zachęca wszystkich do dalszej pracy z młodzieżą w gronie harcerskim na obczyźnie.
Jesteśmy dumni,  że nasza harcerska organizacja, to jedna wielka, wybitna rodzina, gdzie łączą się nasze serca dla dobra młodych charakterów dla przyszłości i dla nas samych, związanych serdeczną przyjaźnią.
Życzymy dla KPH wielu dalszych jubileuszy i dalszego rozwoju Rodziny Harcerskiej. Niech Wszystkich Pan błogosławi i Matka Boska, Królowa Polski ma w swojej opiece.  
Wspólny rodzinny obiad – do późnego popołudnia – zakończył obchody Złotego Jubileuszu KPH – „Maciaszkowo”.

Czuwaj!  

O. Jerzy Twarog OFM