1 Września 2019 roku – Obchód Wspomnienia 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Maciaszkowie

1 Września 2019 roku – Obchód Wspomnienia 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Maciaszkowie

Związek Harcerstwa Polskiego w Argentynie wraz z Polską Misją Katolicką w Niedzielę 1 września br. zorganizowali obchód 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Maciaszkowie. Od podniesienia Flag narodowych i odśpiewaniem Hymnów Państwowych (Argentyny i Polski) rozpoczęła się podniosła Uroczystość na placu przed Kościołem Matki Boskiej Królowej Polski w Maciaszkowie. Następnie odbyła się ceremonia złożenia kwiatów pod masztem. W pierwszej parze: Pan Grzegorz Sobociński – I Radca Ambasady RP w Buenos Aires wraz z Panem Ryszardem Konopką – Przezesem Związku Polaków w Argentynie. W kolejności: Hm. Andrzej Wojno – Przewodniczący Zarządu Okręgu ZHP w Argentynie wraz z O. Jerzym Twarogiem – Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie.  Po złożeniu kwiatów i odddaniu czci poległym – Minutą Ciszy, głos zabrał O. Rektor PMK. W kilku słowach wprowadził obecnych w klimat obchodów tego wyjątkowego dnia. „Dokładnie 80 lat temu, od hitlerowsko – sowieckiej napaści na Polskę na podstawie ustaleń paktu Ribbentrop – Mołotow rozpoczął się największy w historii konflikt zbrojny. Słowa „Pamięć i Przestroga”  powinne być motywem przewodnim dzisiejszej rocznicyPolacy w Argentynie pragną dziś uczcić pamięć o tych, którzy nigdy się nie poddali, poprzez uwrażliwienie młodego pokolenia na pielęgnowanie wartości i idei patriotycznych oraz zachowanie pamięci o wydarzeniach minionych, o tym jak długa, trudna i wykańczająca była wojna, która wybuchła nagle …… 1 września 1939 r.” – powiedział O. Jerzy.  Po przejściu do Kościoła Matki Boskiej Królowej Polski w Maciaszkowie rozpoczęła się Uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem O. Jerzego Twaroga  wraz z O. Herkulanem Wróblem. W Eucharystii wzięli udział Weterani II wojny św.: Kpt. Władysław Dąbrowski oraz Por. Franciszek Ślusarz – wieloletni Prezes Polskich Kombatantów w Argentynie. W kazaniu  O. Rektor powiedział m.in.: „Nie można tragicznych wydarzeń historycznych Polski zrozumieć bez Chrystusa i bez krzyża. Każda ofiara, każdy krzyż ku wolności ma sens. Żaden naród tyle nie wycierpiał dla swojej wolności – co POLSKA. W dniu dzisiejszym, kiedy wspominamy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, oddajemy hołd żołnierzom Wojska Polskiego, którzy przelewali krew i oddawali swoje życie za wolność naszej Ojczyzny. Trzeba nam się wciąż pytać o cnotę patriotyzmu, prawdziwą miłość Ojczyzny. Nasz patriotyzm jest fundamentalny, a fundamentem jest wiara i Bóg. Polski żołnierz walczył na wszystkich frontach drugiej wojny światowej z myślą o Ojczyźnie, którą kochał jak Matkę. Dziękujemy dzisiaj synom naszego narodu za to, że nie szczędzili ofiar i wyrzeczeń, broniąc najwyższych wartości: wolności i godności człowieka. Dziękujemy za świadectwo, jakie dali, a jest to świadectwo miłości Ojczyzny. Niech Pan Bóg ma w opiece wszystkich żyjących po dzień dzisiejszy polskich żołnierzy weteranów II wojny światowej i ich rodziny! Niech Pan Bóg ma w opiece wszystkich Polaków – w  Polsce, Polaków rozsianych po całym świecie i żyjących w Ojczyźnie Papieża Franciszka! Niech Pan Bóg ma w swojej opiece naszą wspaniałą ojczyznę! NIGDY WIĘCEJ WOJNY !!!!! Cześć i chwała bohaterom!” – tymi słowami zakończył okolicznościowe kazanie O. Jerzy. Po błogosławieństwie końcowym, wewnątrz Kościoła w Maciaszkowie rozpoczął się Akt upamiętniający tą tragiczną rocznicę 80 lat rozpoczęcia II wojny światowej. Hm. Andrzej Wojno poprowadził Obchód Pamiątkowy z wystąpieniem wspomnianych Weteranów II wojny św. Po uroczystym słownym wprowadzeniu Hm. Andrzeja Wojno, swoje przemówienia wygłosili: Pan Grzegorz Sobociński z Ambasady RP oraz  Prezes Związku Polaków w Argentynie Pan Ryszard Konopka. Na pytania harcerek i harcerzy odnośnie czasów wojennych, odpowiadali na przemian: Kpt. Władysław Dąbrowski i Por. Franciszek Ślusarz. Wystąpienia były przeplatane pieśniami żołnierskimi w wykonaniu dzieci i młodzieży  harcerskiej. Po zakończonych obchodach w salonie Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tysiąclecia Chrztu Polski w Maciaszkowie, harcerki i harcerze podali wszystkim obecnym „el choripan” – (kiełbaska z grila z chlebem). Po posiłku na zaproszenie O. Rektora PMK – wiele osób zwiedziło Muzeum Wojska Polskiego im. Por. Antoniego Sołowieja w polskim Maciaszkowie. Dzień wcześniej – w sobotę wieczorem zuchy, harcerki i harcerze, którzy przebywając na Biwaku w Maciaszkowie z okazji 75 rocznicy Powstania Warszawskiego i 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej wraz z kapelanem ZHP O. Jerzym zwiedzili Muzeum WP. To wyjątkowe miejsce swoim istnieniem wspomina tajemnicę okrutnego zła II wojny światowej, oraz udział żołnierzy polskiego pochodzenia w wojnie na Argentyńskich Wyspach Malwinach w 1982, wspomina tajemnicę ofiar, ale także i świętych – między innymi polskiego męczennika II wojny światowej – Świętego Ojca Maksymiliana Kolbe – franciszkanina z obozu Auschwitz Birkenau. To miejsce na argentyńskiej ziemi wspomina naszych bliskich – Wielkich Polaków, którzy swoją działalnością wpisali się złotymi zgłoskami w walce o niepodległość naszej Ojczyzny. Na zakończenie dnia – wszyscy razem głośno wyrażamy pragnienie, aby Polska już nigdy więcej nie była terenem wojny, aby panowała w niej zgoda, sprawiedliwość i bezpieczeństwo; by nigdy z powodu wojny czy innych zagrożeń Polacy nie musieli opuszczać swej umiłowanej Ojczyzny. A tym, którzy przelali swoją krew i oddali swe bezcenne życie dla Odzyskania Niepodległej Ojczyzny, aby Bóg Miłosierny wynagrodził ich ofiarę w ojczyźnie niebieskiej – życiem wiecznym. Niech bohaterstwo i gorąca miłość do Ojczyzny tych wszystkich Rodaków, znajdują w nas wdzięczność i pobudzają nas do coraz piękniejszego życia dla Boga, Ojczyzny i Honoru.