Konferencja Misjologiczna „Synodalne syntezy końcowe Kościoła latynoamerykańskiego”–Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (24 listopada 2022)

Konferencja Misjologiczna „Synodalne syntezy końcowe Kościoła latynoamerykańskiego”–Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (24 listopada 2022)

Dnia 24 listopada 2022 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, O. mgr Jacek Twaróg OFM (NKM – UKSW) wziął czynny udział w Konferencji Misjologicznej pt.: „Synodalne syntezy końcowe Kościoła latynoamerykańskiego” i przedstawił swój wykład pt.:  „Wskazania synodalnej syntezy końcowej Kościoła w Argentynie” (on line), na podstawie końcowego dokumentu synodalnego Konferencji Episkopatu Argentyny.

Synteza końcowa – Synod Argentyna

Synteza koncowa – Synod Argentyna (PDF)

[/btx_image]