ZJAZD DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO, KSIĘŻY I SIÓSTR ZAKONNYCH PRACUJĄCYCH W ARGENTYNIE – MARTIN CORONADO – 16 LISTOPADA 2022

ZJAZD DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO, KSIĘŻY I SIÓSTR ZAKONNYCH PRACUJĄCYCH W ARGENTYNIE – MARTIN CORONADO – 16 LISTOPADA 2022

Dnia 16 listopada br. w Polskim Ośrodku Katolickim OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Martin Coronado odbył się kolejny Zjazd Duchowieństwa Polskiego: Księży i Sióstr zakonnych pracujących  w Argentynie. Spotkanie polskich misjonarzy na wzór poprzednich braterskich spotkań, jakie przez ostatnie 15 lat organizował poprzedni rektor PMK  – O. Jerzy Twaróg , zorganizował O. Olaf Bochnak – nowy rektor polskiej misji katolickiej w Argentynie, mianowany przez KEP w marcu br.  Spotkanie osób konsekrowanych zaszczycili swoją obecnością: J.E. Ks. Arcybiskup Mirosław Adamczyk – Nuncjusz Apostolski w Argentynie oraz J.E. Ks. Biskup Józef Słaby z Esquel. O. Olaf przywitał zebranych na zjeździe: Ekscelencje oraz Księży i Siostry, którzy mimo upalnego dnia zgromadzili się w cieniu pod lipami w ogrodzie w polskiej misji. Na prośbę Nuncjusza Apostolskiego, każdy z obecnych misjonarzy przedstawił się oraz w kilku zdaniach opowiedział o swojej aktualnej pracy misyjnej. W samo południe rozpoczęła się Uroczysta Msza św. koncelebrowana w Kaplicy MB Królowej Polski i św. Jana Pawła II w Maciaszkowie. Eucharystię przewodniczył J.E. Nuncjusz Apostolski, który również skierował do swoich Rodaków okolicznościową Homilię. Mówiąc do misjonarzy i misjonarek, że każdy z nas ma wiele talentów otrzymanych od Stwórcy, to musimy pamiętać, żeby być dobrym misjonarzem Pana, musimy być wpierw dobrymi ludźmi – dobrymi chrześcijaninami, aby następnie być dobrymi kapłanami i osobami konsekrowanymi. Podziękował polskim misjonarzom i siostrom zakonnym za wieloletnią pracę w Ojczyźnie Papieża Franciszka, za świadectwo codziennego życia konsekrowanego oraz złożył życzenia wszystkim obecnym na kolejne misyjne lata. Na zaproszenie rektora PMK, we Mszy św. wzięła udział Ambasador RP w Argentynie Pani Aleksandra Piątkowska, która przybyła do polskiej misji wraz z gośćmi z Polski, którzy w tych dniach odbywają wizytę dyplomatyczną w Argentynie. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP: Pan Zbigniew Ciosek – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polakami Za Granicą oraz Pani Renata Trzcińska – Naczelnik Wydziału Programowego Departamentu Współpracy z Polakami Za Granicą.  Po zakończonej Eucharystii w ogrodzie pod lipami rozpoczął się uroczysty obiad, poprzedzony „przystawką” przygotowaną przez gospodarzy miejsca. Zdecydowanie szczególne powodzenie miała wędzona polska kiełbaska wykonana przez misjonarzy z Maciaszkowa. Polski obiad przygotowały Siostry Albertynki, które w Martin Coronado prowadzą Polski Dom Spokojnej Starości im. św. Jana Pawła II, za który wszyscy obecni wyrazili swoją wdzięczność. W czasie obiadu zabrali głos zaproszeni goście: Pani Ambasador RP Aleksandra Piątkowska oraz Pan Zbigniew Ciosek – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polakami Za Granicą (MSZ). Podziękowali zebranym na spotkaniu polskim misjonarzom i misjonarkom za bycie „ambasadorami polskości” w Argentynie oraz przekazali upominki dla J.E. Nuncjusza Apostolskiego, Rektora PMK O. Olafa oraz dla O. Jerzego. Goście z Polski wraz z Panią Ambasador RP zwiedzili w budynku Polskiej Szkoły im. Tysiąclecia Chrztu Polski w Maciaszkowie Muzeum Wojska Polskiego im. Por. Dra Antoniego Sołowieja. Po salach muzeum oprowadził O. Jerzy Twaróg. Pan Dyrektor Z. Ciosek w pamiątkowej książce w Muzeum WP podziękował OO. Franciszkanom za wszystko co robią dla zachowania polskiego dziedzictwa, mówiąc, że z wielkim wzruszeniem odwiedził to unikalne miejsce w Argentynie. Polski albertyński deser (sernik i szarlotka) zakończył polski obiad oraz kolejny Zjazd Duchowieństwa Polskiego w Martin Coronado. Rektor PMK O. Olaf Bochnak podziękował wszystkim przybyłym, z bliska i daleka, życząc każdemu szczęśliwego powrotu na swoje misyjne placówki. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.